ผนึกกำลังภาครัฐ สมาคมนานาชาติ และผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรม ผสานความร่วมมือนำเสนอสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวงการเกษตรแห่งภูมิภาค ผ่านงาน Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ – กรุงเทพฯ 16 พฤษภาคม 2561

เดือนสิงหาคมนี้ อุตสาหกรรมเกษตรไทยจะถูกจับตามองให้จากทั่วโลกอีกครั้ง เมื่อกรุงเทพ จะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรทั้งพืชไร่และพืชสวน ผ่านงาน Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018 จากแนวโน้มเศรษฐกิจและความต้องการการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักลงทุน นักธุรกิจ และผู้ซื้อต่างให้ความสนใจที่จะมาเข้าร่วมงานระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ ไบเทค กรุงเทพฯ

จากข้อมูลทางสถิติระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรที่ผลิตอาหารเสมือนครัวของเอเชีย ตามผลการรายงานของรัฐบาลอินเดีย เผยว่า ตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย มีมูลค่าสูงถึง 680 ล้านยูโร (เมื่อปี 2014) เป็นผลมาจากการกระจายตัวทางเศรษฐกิจและการย้ายถิ่นฐานของประชากรไปยังประเทศที่มั่นคงกว่า จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมพืชสวนของประเทศอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องไปกับนโยบายภาคเกษตรของประเทศไทย ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมธุรกิจการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อลดความต้องการการใช้แรงงานมนุษย์ลงและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมสูงสุด ภาครัฐตระหนักเสมอถึงการเสริมสร้างความแช็งแกร่งให้ธุรกิจเกษตรควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดการส่งออกไปยังทั่วโลก ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลกำไรสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว เครื่องจักรกลที่มีบทบาทสูงสุดในภาคเกษตรไทยคงหนีไม่พ้น รถแทรกเตอร์ ซึ่งมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นเครื่องจักรกลอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายในฟาร์มเกษตรกรรมของไทย โดยเฉพาะการผลิตข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ดังนั้นเกษตรกรผู้ผลิตข้าวจึงกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่นักธุรกิจจับตา นอกเหนือจากรถแทรกเตอร์ เกษตรกรต่างเริ่มหันความสนใจมาที่เทคโนโลยีเรือนกระจกอัจฉริยะที่สามารถเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมพืชสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโจทย์การแข่งขันและการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในการผลิตอาหารส่งออกไปสู่ตลาดโลกต่อไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่:

ความร่วมมือกันของภาครัฐ สมาคมนานาชาติ และผู้ประกอบการชั้นนำเพื่อกระตุ้นตลาดภาคเกษตรเอเชีย

ในส่วนของงาน Horti ASIA หรือ งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย เป็นงานเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมพืชสวนครบวงจร คลอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีเรือนกระจกจากนานาประเทศ จัดอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 6 ปี ในปี 2018 นี้ งาน Horti ASIA เผยพันธมิตรการจัดงานร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์พืชสวนนานาชาติ หรือ International Society for Horticultural Science: ISHS เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระดับนานาชาติร่วมกันผ่านทางการประชุมวิชาการต่อไป

นอกจากนี้ผู้จัดเผยถึงความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างภาครัฐบาล ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรระดับนานาชาติที่พร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งสองงานในปีนี้ โดนได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย), สมาคมวิทยาศาสตร์พืชสวนนานาชาติ (ISHS), สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย (TSAE), สมาพันธ์สมาคมเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ReCaMa), สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI), สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สมาคมส่งเสริมการค้าและเทคโนโลยีเกษตรกรรมแห่งประเทศเกาหลีใต้ พร้อมด้วยความร่วมมือจากทั้งสถานอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ และ สถานทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย

ผู้เข้าชมงานที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามข่าวสารของงานได้ที่ www.agritechnica-asia.com และ www.horti-asia.com ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 เตรียมพบกับผู้ประกอบการมากกว่า 200 บริษัทจากนานาประเทศ มาพร้อมผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาการทำเกษตรกรรมอย่างตรงจุด พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจ และการทำเวิร์คช๊อปสุดพิเศษจากบริษัทชั้นนำภายในงานอีกมากมาย

สนใจเข้าร่วมจัดแสดงงาน กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ โทร. 02-6700900 ต่อ 209 (VNU Exhibitions Asia Pacific หรือ โทร. +49 69 24788 282 (DLG INTERNATIONAL) ติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่ Facebook ( @AGRITECHNICA ASIA และ @ Horti ASIA) หรือ แอด LINE Official พิมพ์ @agritechnicaasia และ @hortiasia

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ คุณปนัดดา อรรถโกวิท ([email protected]) และ คุณชุติมณฑน์ สมบูรณ์กิจชัย ([email protected]) | โทร.  +6626700900 Ext.204,109