เกษตรกรสัญจร ณ เมืองอุบลฯ คึกคัก พร้อมรับ AEC

วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พาสื่อมวลชนสายเกษตร เดินทางไปจังหวัด อุบลราชธานี จัดงานเกษตรสัญจร เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อรองรับตลาด AEC การปลูกมันสำปะหลังให้ได้มาตรฐานและมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และยังเดินทางไปยัง หมู่บ้าน บัวเทิง หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้วิถีชีวิตและการดำรงชีวิตเพื่อความสุขอย่างพอเพียง และการทำการเกษตรผสมผสาน เพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรสนใจที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านเกษตรไปร่วมเปิดโลกกว้างพัฒนาองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ๆ จากทั่วโลก ที่งาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย ซึ่งงานเกษตรสัญจรในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้กันไปอย่างเต็มที่แล้ว ยังได้ชมและศึกษาเทคโนโลยีและสินค้าจากผู้ประกอบการด้านการเกษตร อาทิ บริษัทเคมเทรด ผู้ติดตั้งระบบชลประทาน บริษัท วาย วี พี กรุ๊ป ผู้นำเข้าแม่ปุ๋ยคุณภาพสูงจากทั่วโลก บริษัท ซีเคม คอนเน็กซ์ ผู้ผลิตอาหารเสริมในพืช และ บริษัท เนตาฟิม ผู้ผลิตและติดตั้งระบบน้ำรายใหญ่ ที่ขนกันมาจัดแสดงเรียกน้ำจิ้มก่อนงานใหญ่ ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า
“เกษตรกรที่อุบลฯส่วนใหญ่ มีความรู้และความเข้าใจในการทำการเกษตรแบบผสมผสานอยู่แล้ว แต่หากมีความรู้เพิ่มเติมทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ จะยิ่งช่วยเสริมให้เขาสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศได้ ซึ่งงานเกษตรสัญจรที่จัดขึ้น ณ จังหวัดอุบลฯ นั้นมีการจัดสัมมนาให้หัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การบรรยายวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อรองรับตลาด AEC โดยคุณวราภรณ์ วงศ์บุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ คุณกัลยา สานเสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี การปลูกมันสำปะหลังให้ได้มาตรฐานและมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยคุณธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ซึ่งเกษตรกรจังหวัดอุบลฯ และจังหวัดเพื่อนบ้าน ให้ความสนใจต่อการจัดงานเกษตรสัญจรในครั้งนี้กันอย่างมาก งานนี้เกษตรกรที่มาร่วมรับฟังสัมมนาก็จะได้พบปะพูดคุย และรับฟังความรู้จากหัวข้อสัมมนาต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างยิ่ง วีเอ็นยูฯ มุ่งหวังที่จะผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยได้ตื่นตัว และเตรียมพร้อมกับ AEC และเชื่อว่างานนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยให้ทัดเทียมหรือก้าวหน้ากว่าประเทศอื่น งานเกษตรสัญจรจึงเป็นเป็นเวทีระดับท้องถิ่นที่สำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้เบื้องต้นด้านการเจรจาธุรกิจก่อนจะไปลงสนามจริงระดับประเทศและนานาชาติ ที่งาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา”


ตารางเกษตรสัญจรในประเทศไทย
• สงขลา 30-31 ตุลาคม 2557
• อุดรธานี 6-7 พฤศจิกายน 2557
• ขอนแก่น 20-21 พฤศจิกายน 2557
• อุบลราชธานี 18 ธันวาคม 2557
• เชียงใหม่ 22-23 มกราคม 2558
• สุพรรณบุรี 5-6 กุมภาพันธ์ 2558

ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริ เอเชีย (Horti ASIA & AGRI – Asia) งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ และนวัตกรรมพืชไร่ เครื่องจักรกลเทคโนโลยีการเกษตร จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา โดยคาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้าจาก 150 บริษัท และผู้เข้าชมงานกว่า 6,500 คน ทั่วโลก

วีเอ็นยูฯ ลุยพม่า จัดงาน แถลงข่าวการจัดงาน Horti & AGRI-ASIA 2015

เมื่อเร็วนี้ๆ ทีมงาน Horti & AGRI-ASIA 2015 เดินทางไป เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน Horti & AGRI-ASIA 2015 หวังดึงเพื่อนบ้านเข้าร่วมชมงาน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเรียกน้ำย่อยจากผู้ประกอบการไทย ที่นำสินค้านวัตกรรมด้านการเกษตรมาจัดแสดงให้ชาวพม่าได้ชมกัน โดยมีสื่อมวลชนและผู้ประกอบการจากประเทศพม่าให้ความสนใจกันอย่างมากมาย โดยการจัดงานแถลงข่าวในต่างประเทศในครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่ นครโฮจิมินห์และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2557

ภาพบรรยากาศโดยรวมของาน Horti ASIA 2015 และ AGRI ASIA 2015 On the Move in Khon Kaen

เพื่อประชาสัมพันธ์งานที่กรุงเทพฯ ที่จะเกิดขึ้นวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ที่ ไบเทค บางนา กทม. ชาวขอนแก่น ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับมะละกอ ซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวอีสาน และ ในหัวข้อการผลิตมะนาว โดยครั้งนี้ นาย เสน่ห์ นนทะโชติ ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นเกรียติเข้าร่วมเปิดงาน และขอฝาก AGRI ASIA On the move ครั้งต่อไปที่ จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 18-19 ธันวานี้ ด้วยนะครับ

เกษตรสัญจรในจังหวัดที่ 2 Horti ASIA & AGRI Asia 2015 เกษตรสัญจร ไปพบกับพี่น้องเกษตรกรชาวอุดรธานี จังหวัดใกล้เคียงและพี่น้องชาวลาว

ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณโรงแรมเจริญ ภายในงานมีการเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่สนใจ สามารลงชื่อเพื่อแจ้งความจำนงในการเดินทางไปชมงาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริ เอเชีย ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม. 2558 ณ ไบเทค บางนา กทม.ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวอุดรธานีและชาวลาวเป็นอย่างดี

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ท่านณรงค์ พลละเอียด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี พร้อมให้การสนับสนุนและเชิญชวนให้เกษตรกรมาชมงาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริ เอเชีย เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรไทยมีความรู้และเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นยังมีการสัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ทั้งความคืบหน้าและข้อมูลการจัดงานจากผู้จัดงาน เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักออร์แกนิคและปรับปรุงคุณภาพมะม่วง เทคโนโลยีการจัดเก็บครบวงจร การเพิ่มผลผลิตการผลิตข้าวและอ้อย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน โดยบรรยากาศในงานเปี่ยมไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน

หากใครสนใจเข้าร่วมงานเกษตรสัญจร จังหวัดต่อไป คือ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02 – 670 0900 แล้วพบกันที่โรงแรมบุษราคัม พี่น้องชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ห้ามพลาด!

The spectacular Horti ASIA 2014, the international tradeshow for smart horticultural technology and innovation during May 8-10, 2014 at BITEC Bang Na

Horti ASIA 2014, the International Tradeshow for Horticultural and Floricultural Production and Processing Technology was accomplished by May 10, 2014 at BITEC. With the inspiration from Horti Fair in the Netherlands, Horti ASIA featured countless booths of equipment, materials, technologies and innovations for planting in the tropical zone from countries all around the globe, such as the Netherlands, Taiwan, China, Germany, Myanmar and South Korea. There were around 5,000 visitors from a variety of professions and interests, for instance, agriculturists, horticulturists, academics, agricultural investors, and traders of agricultural materials, equipment and chemicals, as well as government officials. Horti ASIA is, therefore, a must exhibition because it offers visitors new knowledge platform and opportunities to select quality products that help improve their productivity.

In addition, there are more 500 foreign visitors from ASEAN countries such as Malaysia, Indonesia, Vietnam, Myanmar, and so on who recognize the capability of Thailand as a leading agricultural research hub in the region and plan to visit the tradeshow. Visits to famous farms, and gardens of the country were provided for foreign participants in order for them to collect information and prepare for the trade liberalization in 2015.

In the event, visitors could find technologies and innovations from foreign countries with a wide range of pricing that suits every size of investment. Some of the exhibits include, for examples, cropping techniques to produce desired yields, irrigation systems to save water, cultivation techniques using more natural substances to avoid residues in vegetables and fruits, and Green House, or a systemic planting house which is currently in a great need to be managed since the climate in Thailand and neighboring countries changes dramatically affecting nature, agriculture, and particularly, horticulture that is highly sensitive to environment.

Apart from the state-of-the-art exhibition, academic seminars were another highlight. It was a wonderful opportunity to gather all important activities here in one event so that horticulturists who normally have an obligation to care for the plants and less time to reach for the information of their interests join the event that helps them save time and cost while provides everything they need for the successful careers. Horti ASIA 2014 also featured products of the Pre-and-Post Harvesting Innovation, for example technologies for culturing seeds and tissues, materials for quality cultivation, irrigation systems, planting house systems, fertilizers and nutrients, pest protection, and harvesting technologies. In addition to innovative horticultural products, meeting potential entrepreneurs to increase trading channels was another advantage from attending Horti ASIA.

Mrs. Ladda Mongkolchaivivat, General Manager of VNU Exhibition Asia Pacific Co., Ltd. said “This year, Horti ASIA is supported by a variety of agencies, both public and private. With the commitment to driving the country to be the hub of plants, vegetables, fruits, flowers and orchids of ASEAN and Asia respectively, we are organizing publicity to draw target entrepreneurs and buyers in several countries including Taiwan, Vietnam, Indonesia, Myanmar, and China. We also hold filed activities to the different regions of Thailand by conducting seminars in four provinces: Nakorn Si Thamarat, Ratchaburi, Chiang Mai and Udon Thani to study and understand how to manage crop, problems, and needs of farmers in each region and traders and investors today. We would like to improve this Horti ASIA 2014 event to reach a new standard and to satisfy all visitors even more.

In the event, there were a technology expo and innovations from more than 110 leading companies from over 20 countries for garden plants that stretch from the initial planting, caring, harvesting, and post-harvest management technologies, such as technologies for culturing seeds and tissues, materials for quality cultivation, irrigation systems, planting house systems, fertilizers and nutrients, pest protection, packaging, and transportation to consumers. There were also 6 national pavilions from Thailand, the Netherlands, South Korea, China, Taiwan and Germany covering the space of over 4,000 square meters, especially in the part of Thailand that is supported by the Ministry of Agriculture and Cooperatives through the Department of Agriculture Extension, the Department of Agriculture and the Marketing Organization for Farmers. Not only the product showcasing but also many interesting conferences were held in the event. This year, VNU together with leading journals in agriculture such as Keha Kaset (Home Agricultural Magazine) and the Horticultural Society of Thailand hold seminars on many topics with expert speakers from Thailand and abroad delivering lectures throughout the event.”

“Next year, VNU is going to hold AGRI Food Business Week Asia during 11 – 19 March 2015 at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC). This exhibition includes 3 tradeshows which are VIV Asia, the largest Asian trade show for the international Feed to Meat industry during 11 to 13 March 2015, Horti ASIA, the international tradeshow for technologies and innovations in plants, vegetables, fruits, flowers and orchids in Asia and AGRI – ASIA 2015, the exhibition of agricultural machinery, technology and innovation in Asia during 17 – March 19, 2015. VNU expects that all 3 will be the showcases of technology and innovation in agriculture – livestock that helps drive the industry and develop the knowledge base to attending businessmen and enhance Thai farmers performance to meet international standards,” said Mrs. Ladda.

Mrs. Supawan Teerarat, vice-president for strategic and business development of the Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) said that “Industrial agriculture is one of Thailand’s major industries which TCEB, as a government agency, recognizes the importance of promoting and developing this industry to sustain continuous growth because agricultural indusry is included in the national agenda supported by the government. For this reason, Horti ASIA 2014 is going to be the first and most comprehensive tradeshow of plants, fruits, vegetables, and flowers hosted by Thailand to push the country as the hub of this industry in Asia.

For 3 years in a row, TCEB has given support to hosting Horti ASIA in terms of devising proactive international market strategies and increasing foreign participants through a quality campaign called “Connect Business” that encourages visitors to participate in business matching between buyers and sellers. TCEB also supports the “Journalist Program” by inviting journalists from leading foreign agricultural publications to join the program to create international publicity. Journalists from Thailand are welcomed as an important mechanism for domestic publicity and for boosting the domestic agricultural sector. Additionally, TCEB supports seminars in four provinces: Nakhon Si Tammarat, Chiang Mai, Ratchaburi and Udon Thani. Horti ASIA is a first class seminar full of potential to reinforce the confidence in the international exhibition industry of Thailand as the center of agriculture in ASEAN.”


Horti ASIA 2014 สุดยอดเทคโนฯ-นวัตกรรมพืชสวนอัจฉริยะ

จบไปแล้วกับงาน Horti ASIA 2014 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสวน ที่ถูกจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2557 โดยมีต้นแบบจากงาน Horti Fair ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วยคูหาแสดงวัสดุ อุปกรณ์ และ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรม จากนานาประเทศมาจัดแสดง อาทิ เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน จีน แยอรมัน และ เกาหลี โดยเทคโนโลยีต่างๆ จะเหมาะสมกับการปลูกพืชในเขตเมืองร้อน (Tropical Zone) และมีกลุ่มผู้เข้าชมงาน เช่น เกษตรกร ชาวสวน นักวิชาการ นักลงทุนด้านการเกษตร ผู้ค้าวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีเกษตร รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และชาวต่างชาติ รวมแล้วทั้งหมดราว 5,000 คนเข้าร่วมงานนี้ ทัง้นี้เพราะเป็นประโยชน์โดยตรงที่จะได้รับความรู้แปลกใหม่โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปชมงานถึงต่างประเทศ และยังมีโอกาสเลือกสรรสินค้าที่จะนำไปพัฒนาผลผลิตของตนเองอีกด้วย

นอกจากผู้เข้าชมในประเทศไทยที่หลั่งไหลกันเข้ามาชมงาน Horti ASIA 2014 แล้ว ยังมีชาวต่างประเทศ ราว 600 คนเข้าร่วมเยี่ยมชมงาน โดยเฉพาะ ประเทศในกลุ่ม AEC เช่น มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า ฯลฯ เนื่องจากประเทศเหล่านั้นเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการศึกษาวิจัยทางด้านการเกษตรในระดับชั้นนำของภูมิภาค และในเวลาเดียวกันก็จะมีการเข้าชมฟาร์มและสวนชั้นนำของประเทศไทย เพื่อทัศนศึกษาและเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีการค้าใน พ.ศ. 2558

ภายในงานส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทางต่างประเทศนำมาแสดงในราคาที่เหมาะสมกับทุกขนาดการลงทุน ยกตัวอย่างเช่น เทคนิคการปลูกพืชให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ หรือ Green House ซึ่งเป็นโรงเรือนที่เป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อธรรมชาติรวมถึงผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชสวนที่มีความอ่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก การเพาะปลูกที่ใช้ธรรมชาติมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงสารตกค้างในผักและผลไม้ ระบบการชลประทานที่ประหยัดน้ำ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้น ยังมีการสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการพืชสวน ดังนั้นถือเป็นโอกาสดีที่งาน Horti ASIA จะรวมกิจกรรมต่างๆ ไว้ด้วยกัน เพราะปกติชาวสวนมักจะมีภาระที่จะต้องดูแลสวน และมีเวลาน้อยในการเฟ้นหาข้อมูล การเข้าร่วมงานแล้วได้รับรู้สิ่งใหม่จากกิจกรรมต่างๆ ย่อมเป็นผลดีประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายและนอกจากนี้ Horti ASIA 2014 ทุกท่านจะได้ชมสินค้าที่เป็น นวัตกรรมทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการเพาะเนื้อเยื่อ วัสดุที่ช่วยให้การเพาะปลูกมีคุณภาพ ระบบโรงเรือน ระบบชลประทาน ปุ๋ยและธาตุอาหาร การป้องกันและกำจัดแมลง เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว นอกจากได้ชมสินค้าที่เป็นนวัตกรรมทางด้านพืชสวนแล้ว การเข้าชมงานยังถือเป็นโอกาส ที่จะได้พบปะกับผู้ค้าผู้ประกอบการ และเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าให้มากขึ้น

นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า
“ ในปีนี้ Horti ASIA ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ ของอาเซียน และภูมิภาคเอเชียตามลำดับ โดยที่ผ่านมา เราได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อดึงผู้ประกอบการ และ ผู้ซื้อจากกลุ่มเป้าหมายในหลายประเทศ อาทิ ไต้หวัน เวียดนาม อินโดนีเซีย พม่า จีน และเรายังลงพื้นที่จัดกิจกรรมสัญจรตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย โดยจัดสัมมนาใน 4 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ราชบุรี เชียงใหม่ และอุดรธานี เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงวิธีการจัดการเพาะปลูก ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของเกษตรกร ชาวสวน ในแต่ละภูมิภาค รวมถึงผู้ค้าและกลุ่มนักลงทุนในปัจจุบัน และนำมาพัฒนาการจัดงาน Horti ASIA 2014 ให้เหมาะสม และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โดยภายในงานมีการแสดงสินค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับพืชสวนมากมายที่ครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มเพาะปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว อาทิเช่น เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการเพาะเนื้อเยื่อ วัสดุที่ช่วยให้การเพาะปลูกมีคุณภาพ ระบบโรงเรือน ระบบชลประทาน ปุ๋ยและธาตุอาหาร การป้องกันและกำจัดแมลง ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ และการคมนาคมขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ทั้งหมดกว่า 110 บริษัทชั้นนำ จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งพาวิลเลี่ยนขนาดใหญ่ระดับประเทศอีกกว่า 6 พาวิลเลี่ยน อันได้แก่ ไทย, เนเธอร์แลนด์, เกาหลีใต้, จีน, ไต้หวัน และเยอรมัน ครอบคลุมพื้นที่การจัดงานกว่า 4,000 ตารางเมตร โดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ไม่เพียงแต่การจัดแสดงสินค้าเท่านั้น ภายในงานยังมีการจัดการประชุมสัมมนาที่น่าสนใจมากมาย โดยในปีนี้ วีเอ็นยูฯ ร่วมกับวารสารด้านการเกษตรชั้นนำอย่างเคหะการเกษตร และสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาในหลายหัวข้อ โดย มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศมาร่วมบรรยายตลอดงาน”

“ในปีหน้าว่า บริษัทวีเอ็นยูฯ จะจัด AGRI Food Business Week Asia ระหว่างวันที่ 11 – 19 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมีงานแสดงเทคโนโลยีและสัมมนา ถึง 3 งาน คือ VIV Asia งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558, Horti ASIA งานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย และ AGRI – ASIA 2015 งานแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร แห่งภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2558 โดยบริษัทวีเอ็นยูฯ คาดว่าทั้ง 3 งาน จะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร – ปศุสัตว์ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักธุรกิจที่เข้าร่วมงานไปจนถึงการยกระดับเกษตรกรไทยสู่สากล ” นางลัดดา กล่าวเสริม

ด้านนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมทางด้านเกษตรกรรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ ทีเส็บ ในฐานะองค์กรภาครัฐ เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมในวาระแห่งชาติ ที่ภาครัฐในการสนับสนุน ด้วยเหตุนี้การจัดงาน Horti Asia 2014 จึงถือเป็นงานแสดงสินค้าด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับที่ครบวงจรที่สุด งานแรกและงานเดียวในประเทศไทย ที่จะผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพืชพรรณ ผักผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับในภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ ทีเส็บได้สนับสนุนงาน Horti ASIA เป็นปีที่ 3 โดยให้การสนับสนุนการทำการตลาดต่างประเทศในเชิงรุก และการสนับสนุนในการเพิ่มผู้เข้าร่วมชมงานจากต่างชาติที่มีคุณภาพผ่านแคมเปญ connect businesses ที่กระตุ้นให้ผู้เข้าชมงานมีการทำการจับคู่ธุรกิจ (business matching) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม Journalist program โดยเชิญนักข่าวจากสำนักพิมพ์ชั้นนำจากต่างประเทศด้านเกษตรเข้ามาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์งานและประเทศไทยสำหรับการเสริมกิจกรรมในประเทศ และเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคเกษตรกรรมในประเทศ ทีเส็บยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสัมมนาใน 4 จังหวัดหลักคือจังหวัด นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ ราชบุรี และ อุดรธานี Horti Asia เป็นงานที่ศักยภาพและคุณภาพที่เป็นเครื่องตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมในอาเซียน”

Horti ASIA 2014 has been kicked off in Dalat – Ho Chi Minh City, Vietnam and Yangon, Myanmar

Horti ASIA 2014, organized by VNU Exhibitions Asia Pacific has been kicked off in 3 cities; Dalat – Ho Chi Minh City, Vietnam and Yangon Myanmar in January with the support from Thailand Convention and Exhibition Bureau or TCEB and local Vietnamese and Burmese Associations in Horticulture and Agriculture.

The roadshows aimed to promote Horti ASIA 2014 to horticultural and floricultural industries including processing and marketing sectors. At the exhibition during 8 – 10 May 2014 in BITEC, Bangkok, visitors will be updated with new trend and technology from the leading companies such as Netafim, Chillington (Thailand), Vostermans and Dosatronin order to understand more about market and requirement of industries, technical seminar and conference will be available to all visitors.

Horti ASIA 2014 will be co-located with IFTEX Asia: International Flower Trade Exhibition Asia 2014, at the Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) during 8-10 May 2014. Visitors of both events will enjoy our business matching program which they can choose their preferred exhibitors and time slots to arrange exclusive business discussion.

Horti ASIA 2014

The 3rd International Tradeshow for Horticultural and Floricultural Production and Processing Technology, joined with Home Agricultural Magazine to create the event to promote the show and meet up the conference under the topic “Moving forward of Durian in Thailand” at Maneechan Resort Chanthaburi. The event was held to provide information to entrepreneurs and it makes the opportunity to exchange knowledge and experience between entrepreneur and expert cultivation.