Opening Ceremony Agenda & Invitation for Media

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์พร้อมขนนวัตกรรมพืชสวนอวดเอเชีย – ภาครัฐและเอกชนร่วมดันฮอร์ติ เอเชียสู่งานระดับภูมิภาค