Short news snippets about updated program, new exhibitors, speakers, pics etc.

เจาะลึกทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับธุรกิจเกษตรแห่งอนาคต ผ่านงาน Agrifuture Conference & Exhibition

ข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพ : ในยุคของ Disruptive technologies แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ กำลังเข้ามาเป็นปัจจัยในการสร้างขอบเขตและวางรากฐานของอนาคต ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภูมิภาค ส่งผลให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นศูนย์รวมของนวัตกรรมเกษตรแห่งอนาคต ซึ่งองค์กรเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) และ วีเอ็นยูฯ สองผู้จัดงานเกษตรระดับโลกต่างเล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้และต้องการกระตุ้นตลาดเกษตร ตลอดจนนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามานำเสนอให้เกษตรกรรายใหญ่ ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อแบ่งปันแนวคิดเพื่อร่วมสร้างอนาคต จากเทคโนโลยีสู่ชุมชน อันจะนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรทั้งไทยและเอเชียอย่างสมบูรณ์

จากแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดงานประชุมและงานแสดงเทคโนโลยีเกษตรแห่งอนาคต Agrifuture Conference & Exhibition กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 True Digital Park กรุงเทพฯ และ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 Kubota Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ ในยุค Digital Disruption เป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ โดยตั้งเป้าเรียนเชิญผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชีย มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ผ่านงานประชุมนานาชาติที่มีการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้า และการเชื่อมต่อเครือข่ายทางธุรกิจ ที่เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าและผู้รับจ้างให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร เจ้าของบริษัท เจ้าของสวน/ไร่ ตัวแทนจำหน่าย สหกรณ์เกษตร นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิศวกรรมเกษตร และนักวางแผนและพัฒนานโยบายภาครัฐ จะเป็นกลุ่มที่เรียนเชิญให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ในวันแรกของการประชุมจะเรียนเชิญผู้นำด้านการผลิตและซื้อขายสินค้าเกษตรมาบรรยายใน 2 หัวข้อหลัก 1. แนวโน้มการเติบโตของผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลกและภูมิภาคต่างๆ (Global & Regional Crop Markets)

2. เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) โดยเน้นไปที่เกษตรดิจิทัล ได้แก่ การทำเกษตรแม่นยำสูง ดาวเทียมเพื่อการเกษตร การวางแผนจัดการพื้นที่และวางระบบน้ำ โดยใช้เทคโนโลยี IT การพัฒนาเมล็ดพันธุ์และดิน การตรวจสอบย้อนกลับ และเครือข่ายการเก็บข้อมูล การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปและสร้างแบรนด์ เพื่อขยายสู่ตลาดสุขภาพและความงาม รวมถึงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ในขณะที่วันที่สองนั้นจะมุ่งเน้นในส่วนของการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร รวมถึงการจัดการทางการเงินและต้นทุนการผลิต (Mechanization & Financial Management)” โดยคาดหวังว่างานแสดงเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ จะมีผู้ประกอบการกว่า 30 ราย ที่จัดแสดง Disruptive Technology ของการเกษตรในอนาคต

นายฮิโรโตะ คิมุระ ประธาน บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด พันธมิตรทางนวัตกรรมของงาน Agrifuture กล่าวว่าวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรด้วยนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน มุ่งหวังให้เกษตรกรบริหารจัดการในการทำเกษตรให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต นำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งยกระดับภาคเกษตรกรรมของอาเซียนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชากรทั่วโลกมีความมั่นคงทางอาหารในการบริโภคจากผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการยอมรับความเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก (Global Major Brand) ตามนโยบายของคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ด้วยพันธกิจเดียวกันเราจึงเชื่อมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Agrifuture ในครั้งนี้ว่าจะช่วยตอบโจทย์ด้านการพัฒนาการเกษตรแห่งอนาคตอย่างแท้จริง

ราคาบัตรเข้าร่วมฟังสัมมนา Agrifuture Conference & Exhibition

โปรโมชั่น ราคาพิเศษเฉพาะผู้ลงทะเบียนระหว่าง วันนี้ – 30 กันยายน 2562 เท่านั้น!

  • ราคาบัตรเข้าฟังสัมมนา ราคาปกติ 15,000 บาท (480 USD) จ่ายเพียง 12,000 บาท (380 USD)
  • โปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับชาวไทย ลดเพิ่มเติมอีก 25% จ่ายเพียง 9,000 บาท**

โปรโมชั่น ราคาสำหรับการลงทะเบียนแบบหมู่คณะ

  • ราคาบัตรเข้าชมงาน แบบกลุ่ม 4 ท่าน 36,000 บาท (1,120 USD)
  • สิ่งที่ได้รับ: บัตรเข้าฟังสัมมนาวันที่ 2 ธันวาคม 2562 รวมอาหารเช้ากลางวันอาหารว่างตลอดทั้งวัน, เอกสารงานสัมมนา, เข้าร่วมงาน Networking, ห้องพัก 1 คืนในโรงแรมพันธมิตร พร้อมค่าเดินทางในการเยี่ยมชมฟาร์มเทคโนโลยีตัวอย่างในวันที่ 3 ธันวาคม 2562
  • หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนแบบไม่รวมที่พักกรอก promo code: DISACCOMM

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่ www.online-register.org/agrifuture/register/ | ดูรายชื่อวิทยากรที่ www.agritechnica-asia.com/agrifuture-conference/

สนใจสนับสนุนการจัดงาน กรุณาติดต่อ คุณโรซานา ดับเบรรา | โทร. 02-670-0900 ต่อ 128-129 | อีเมล์: [email protected]

Hydroponics and NFTs shown in Thailand

Leading global manufacturers, governments and associations promote smart growing technologies at Horti ASIA and AGRITECHNICA ASIA

Opening Ceremony Agenda & Invitation for Media

The floriculture market in Asia is thriving, consider these factors to grow your business!

When you think of the floriculture industry, what comes to your mind? Naturally, you might conjure up images of yellow or red tulips in Holland, wildflowers in South Africa or the Tapis de fleurs in Belgium. But experts say you should look to add Asia to the list. The Asian floriculture industry is worth billions of dollars; the floriculture industry in China alone is valued at more than $11 billion, according to China Horticultural Business Services. The other countries in Asia such as Vietnam, Thailand, and Indonesia are the main Horticulture production and export to the world.

Under the terms of the joint venture, the DLG – German Agricultural Society, organizer of AGRITECHNICA in Hanover, Germany and VNU Exhibitions Asia Pacific, organizer of Horti ASIA exhibition become aware of the importance of this market and start collaboration to establish one of the most powerful joint ventures in both Horticulture and Agricultural exhibition in Thailand.

The 5th International tradeshow for horticulture & floricultural production and processing technology or Horti ASIA 2017 will land in Bangkok next year. This is the exclusive opportunities for all Horticulture experts to expand your product to the global market all in one marketplace. Last edition, the show reports a growth of 160% in trade visitor attendance with the number of 8,126. This exhibition shows strong interests from ASEAN market such as Malaysia, Vietnam, Indonesia and Cambodia.

Horti ASIA 2017 is ready to serve fro, 15th to 17th March at BITEC, Bangkok, Thailand, in association with AGRITECHNICA ASIA, the world’s largest trade fair for agricultural machinery and equipment and VIV Asia, the largest livestock exhibition in Asia. We believe that this trade exhibition will complete with Thai-International top companies in our exhibition.

30 percent of exhibitors from 20 countries will return such as Netafim- the leader of irrigation system in Thailand, Richel Group – a greenhouse equipment company from France, the Asthor Gothic Greenhouse from Spain, Rijk Zwaan – one of the top 5 in the vegetable seed market as well as Koppert – the biological pest control from the Netherlands. Moreover, as the world’s horticulture leader of flower exporters, the Netherlands Pavilion confirmed their participation to show case latest technology and equipment during Horti ASIA exhibition in Thailand next year.

Be our guest and start the new decade of the Horticulture trade exhibition with us!

Contact us to receive the special rate to exhibit in the best location at Horti ASIA 2017
The Official website ready to visit at www.horti-asia.com
Download Application, click here

Project and Sales Department contact:
Mr.Chinakit Viphavakit
Senior Project Manager of VNU Exhibitions Asia Pacific
Tel. +662 6700900 Ext.105
[email protected]com

Mrs. Sibel Karaoglan
Project Manager of DLG International GmbH
Tel. +49-(0)6221-13 57-15
[email protected]

Media Contact: 
Mrs.Saengtip Techapatiphandee
Senior PR Executive of VNU Exhibitions Asia Pacific
Tel: +662 670 0900 Ext. 122
[email protected]com 

 

Horti ASIA 2015 and AGRI-Asia 2015 close with record attendance, attracting over 8,100 industry experts from 61 countries

Horti ASIA 2015, the 4th international tradeshow for horticultural & floricultural production and processing technology together with AGRI-Asia 2015, the agricultural technology exhibition in Thailand 2015 report a growth of 169% in trade visitor attendance. The show closed on an all-time high last week with 8,126 trade visitors attending. Both shows saw strong interest from Europe and the ASEAN countries such as Malaysia, Vietnam, Indonesia and Cambodia. The three-day trade shows were held from March 17-19, 2015 at Bangkok International Trade and Exhibition Centre.

Mrs. Ladda Mongkolchaivivat, General Manager of VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. (VNUEAP) revealed that the 4th edition of Horti ASIA and the first edition of AGRI-Asia, supported by the Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand, covered a comprehensive range of the agricultural, horticultural and floricultural industry. “This year, we have received great feedback about the buyer quality from our international exhibitors” said the GM of VNUEAP. Nearly 200 international companies from over 20 countries exhibited in the three-day event. Amongst them were international country pavilions such as Netherlands, Spain, South Korea, Taiwan, Germany, China and Thailand. The organizer individually matched more than 100 business meetings that generated an estimated turnover of hundreds of millions of baht.


The exhibitors profited from a 169% growth in trade visitors compared to last year. Agriculturists, horticulturists, academics, investors and traders of agricultural materials, equipment and chemicals used the three-day business event to see the latest industry trends first hand. “The attendance of over 800 international trade professionals from over 61 countries is what makes Horti ASIA & AGRI-Asia the industry hub for ASEAN,” General Manager Ladda Mongkolchaivivat concluded. She continued saying, “we received a lot of powerful ideas from our customers on how to grow and internationalize the show even further. Together with the industry we are now working on a delivering an even better Horti ASIA & AGRI-Asia.”

The two trade shows successfully integrated conferences to further highlight its hub as knowledge platform. The Thai Society of Agricultural Engineering (TSAE) gathered more than 80 delegates from 18 Countries, while The International Conference on Coconut Oil (ICCO) attracted 150 professional conference delegates from 6 countries. Furthermore, the organizer arranged the international Conference about Horticulture under the topic “Dutch Excellence in Protected Horticulture” which successfully attracted many professional conference delegates.

The success of Horti ASIA 2015 and AGRI-Asia 2015 in number of exhibitors and visitors has reinforced the position of Thailand as ASEAN hub of technology and innovation in agriculture, horticulture, floriculture and machinery.


Horti ASIA 2015 และAGRI-Asia 2015 เติบโตกว่า 160%
ทำลายสถิติผู้ชมงานธุรกิจการเกษตรจากทั่วโลกกว่า 8,000 ราย

จบไปแล้วกับงาน Horti ASIA 2015 และ AGRI-Asia 2015 นวัตกรรมด้านการเกษตร พืชสวน ดอกไม้ กล้วยไม้ พืชไร่ และเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม พ.ศ. 2558 ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านเกษตร กว่า 8,000 ราย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า

นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า “สำหรับ ฮอร์ติ เอเชีย หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย ปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 และได้เพิ่ม อะกริ เอเชีย หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย เข้ามา โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้การจัดงานครั้งนี้ ครอบคลุมอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างครบวงจร โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงงานกว่า 200 รายจากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ เนเธอร์แลนด์ สเปน เกาหลี ไต้หวัน เยอรมัน จีน และไทย เติบโตขึ้นร้อยละ 166 ขณะเดียวกัน ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเกษตรกร ชาวสวน นักวิชาการ นักลงทุนด้านการเกษตร ผู้ค้าวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีเกษตร รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เข้าร่วมชมงานกว่า 8,000 ราย และเป็นกลุ่มผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศกว่า 800 ราย โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และพม่า ฯลฯ หรือเติบโตขึ้นจากเดิมร้อยละ 160 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

การจัดงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในด้านการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร อาทิ เครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ่ โรงเรือนกระจก ปุ๋ยเกษตรอินทรีย์และเคมีการเกษตร การจัดแสดงพาวิลเลี่ยนนานาชาติ อาทิ เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เยอรมัน สเปน จีน การจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้จากองค์กรชั้นนำต่างๆ อาทิ สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย สถานทูตเนเธอร์แลนด์ และคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติด้านน้ำมันมะพร้าว เป็นต้น ที่สำคัญการจับคู่เจรจาธุรกิจ โดยมีผู้สนใจเจรจาธุรกิจภายในงานมากถึง 100 ราย และสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายจากการจัดงานได้หลายร้อยล้านบาท

สำหรับการจัดงาน Horti ASIA และ AGRI-Asia 2015 ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงทั้งในด้านการจัดงาน ผู้เข้าชมงานและผู้จัดแสดงงาน รวมทั้ง ยังสะท้อนภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสวน ดอกไม้ กล้วยไม้ พืชไร่ และเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองงาน จะกลับมาจัดอีกครั้งในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 หรืออีกสองปีข้างหน้า