ผนึกกำลังภาครัฐ สมาคมนานาชาติ และผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรม ผสานความร่วมมือนำเสนอสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวงการเกษตรแห่งภูมิภาค ผ่านงาน Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA 2018

Leading global manufacturers, governments and associations promote smart growing technologies at Horti ASIA and AGRITECHNICA ASIA

International Horticultural Forum “Horticultural Product Quality”

 

For more information: www.horti-asia.com/#ishs-conference

Or contact Ms. Yaowalak at [email protected]

Call to innovation: Wanted Greenhouse Expert!

Case to build the greenhouse projects Southeast Asia tropical crops:

Region: SEA, Tropical climate
Trial / Pilot: 1500m2
Scalability: Thailand primary, Southeast Asia

Asia’s advanced sugar industry company leading Sugar Company considers using smart greenhouse technology. Sugarcane seedlings and breeding are grown in greenhouses across the region, meaning a significant production step of Southeast Asia major crop is conducted indoors and would have significant advantages with smart climate controlled technology:

The trial space is approximately 1500m2. This is the basis for further scalability throughout the Southeast Asian region. Papers pertaining to young sugarcane seedlings need to include the following KPIs:

  • Co2 utilization for sustainable purposes and accelerated growth
  • Disease-free growing technology is required
  • Environmental isolation for experimental handling
  • Scalability, Systems or Solutions easy to scale
  • Service and support is a must

Horti Asia invites qualified experts based on approved papers to ‘Horti Asia Innovation pitch’ Pitch is attended by final decision makers. Summit Paper to [email protected]

Agricultural Trade and Commerce between Europe and Asia Experiencing a Smooth Flow and Success as Expected