วีเอ็นยู จัดเกษตรสัญจร เมืองสุพรรณฯ หวังผลักดันสู่ AEC

วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พาสื่อมวลชนสายเกษตร เดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดงานเกษตรสัญจร อัพเดทความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรรวมถึงเชิญชวนชาวสุพรรณฯ มาชมเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านเกษตร ภายในงาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา โดยภายในงาน มีผู้ประกอบการ อย่าง บริษัท เอ.ที.ซี ซัพพลาย จำกัด ผู้จำหน่ายระบบชลประทานรายใหญ่ และบริษัท ซีเค็มคอนเน็ค จำกัด ผู้ผลิต ปุ๋ยซิลิคอน มาเรียกน้ำจิ้มก่อนงานใหญ่ ซึ่งเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า
“เกษตรสัญจร ณ จังหวัดสุพรรณฯ ให้ความสนใจต่อการจัดงานเกษตรสัญจรในครั้งนี้กันอย่างมาก โดยภายในงานจะเป็นการสัมมนาให้หัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร อาทิ วิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อรองรับตลาด AEC เป็นต้น งานเกษตรสัญจรในวันนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ทั้งจากชาวสุพรรณฯ และพื้นที่ไกล้เคียง โดยผู้ที่มาร่วมรับฟังสัมมนาก็จะได้พบปะพูดคุย และรับฟังความรู้จากหัวข้อสัมมนาต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรที่มาเป็นอย่างมาก งานเกษตรสัญจรนั้นจะจัดขึ้นทุกๆปีและเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทย เพื่อมุ่งที่จะผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยได้ตื่นตัว และเตรียมพร้อมกับ AEC โดยเราหวังว่างานนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยให้ทัดเทียมหรือก้าวหน้ากว่าประเทศอื่น เราเชือมั่นว่างานเกษตรสัญจรจะเป็นเป็นเวทีระดับท้องถิ่นที่สำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้เบื้องต้นด้านการเจรจาธุรกิจก่อนจะไปลงสนามจริงระดับประเทศและนานาชาติ ที่งาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา”

นอกจากนี้ ทีมงานฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย พร้อมสื่อมวลชนได้เดินทางไปยัง หจก.สามารถเกษตรยนต์ ผู้ผลิตคิดค้นรถตัดอ้อย ซึ่งเป็นฝีมือคนไทยที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถตัดอ้อยในสภาพแปลงที่เป็นเนินภูเขาได้ เพราะปีนพื้นที่ลาดชันได้ถึง 35 องศา อีกทั้งมีชุดกลไกเก็บเกี่ยวที่มีประสิทธิภาพไม่ทำให้เกิดการดึงอ้อยออกจากพื้นดินสามารถตัดอ้อยได้เฉลี่ย 80-100 ตัน/วัน ส่วนเรื่องราคาซื้อขายถือว่าต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับรถที่นำเข้าจากต่างประเทศ จึงเป็นรถตัดอ้อยฝืมือคนไทยแท้ๆที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะมีการสั่งนำเข้ารถตัดอ้อยของ หจก.สามารถเกษตรยนต์ จากประเทศบราซิล ผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ของโลก หากผู้ประกอบการหรือเกษตรกรรายใดสนใจสามารถมาพบกับรถตัดด้อยของ หจก. สามารถเกษตรยนต์ได้ที่งาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริ เอเชีย ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา โดยคาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้าจาก 150 บริษัท และผู้เข้าชมงานกว่า 6,500 คน ทั่วโลก

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *