เกษตรกรสัญจร ณ เมืองอุบลฯ คึกคัก พร้อมรับ AEC

วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พาสื่อมวลชนสายเกษตร เดินทางไปจังหวัด อุบลราชธานี จัดงานเกษตรสัญจร เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อรองรับตลาด AEC การปลูกมันสำปะหลังให้ได้มาตรฐานและมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และยังเดินทางไปยัง หมู่บ้าน บัวเทิง หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้วิถีชีวิตและการดำรงชีวิตเพื่อความสุขอย่างพอเพียง และการทำการเกษตรผสมผสาน เพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรสนใจที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านเกษตรไปร่วมเปิดโลกกว้างพัฒนาองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ๆ จากทั่วโลก ที่งาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย ซึ่งงานเกษตรสัญจรในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้กันไปอย่างเต็มที่แล้ว ยังได้ชมและศึกษาเทคโนโลยีและสินค้าจากผู้ประกอบการด้านการเกษตร อาทิ บริษัทเคมเทรด ผู้ติดตั้งระบบชลประทาน บริษัท วาย วี พี กรุ๊ป ผู้นำเข้าแม่ปุ๋ยคุณภาพสูงจากทั่วโลก บริษัท ซีเคม คอนเน็กซ์ ผู้ผลิตอาหารเสริมในพืช และ บริษัท เนตาฟิม ผู้ผลิตและติดตั้งระบบน้ำรายใหญ่ ที่ขนกันมาจัดแสดงเรียกน้ำจิ้มก่อนงานใหญ่ ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า
“เกษตรกรที่อุบลฯส่วนใหญ่ มีความรู้และความเข้าใจในการทำการเกษตรแบบผสมผสานอยู่แล้ว แต่หากมีความรู้เพิ่มเติมทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ จะยิ่งช่วยเสริมให้เขาสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศได้ ซึ่งงานเกษตรสัญจรที่จัดขึ้น ณ จังหวัดอุบลฯ นั้นมีการจัดสัมมนาให้หัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การบรรยายวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อรองรับตลาด AEC โดยคุณวราภรณ์ วงศ์บุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และ คุณกัลยา สานเสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี การปลูกมันสำปะหลังให้ได้มาตรฐานและมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยคุณธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ซึ่งเกษตรกรจังหวัดอุบลฯ และจังหวัดเพื่อนบ้าน ให้ความสนใจต่อการจัดงานเกษตรสัญจรในครั้งนี้กันอย่างมาก งานนี้เกษตรกรที่มาร่วมรับฟังสัมมนาก็จะได้พบปะพูดคุย และรับฟังความรู้จากหัวข้อสัมมนาต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรอย่างยิ่ง วีเอ็นยูฯ มุ่งหวังที่จะผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทยได้ตื่นตัว และเตรียมพร้อมกับ AEC และเชื่อว่างานนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรไทยให้ทัดเทียมหรือก้าวหน้ากว่าประเทศอื่น งานเกษตรสัญจรจึงเป็นเป็นเวทีระดับท้องถิ่นที่สำคัญ ที่จะช่วยต่อยอดให้เกิดการเรียนรู้เบื้องต้นด้านการเจรจาธุรกิจก่อนจะไปลงสนามจริงระดับประเทศและนานาชาติ ที่งาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา”


ตารางเกษตรสัญจรในประเทศไทย
• สงขลา 30-31 ตุลาคม 2557
• อุดรธานี 6-7 พฤศจิกายน 2557
• ขอนแก่น 20-21 พฤศจิกายน 2557
• อุบลราชธานี 18 ธันวาคม 2557
• เชียงใหม่ 22-23 มกราคม 2558
• สุพรรณบุรี 5-6 กุมภาพันธ์ 2558

ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริ เอเชีย (Horti ASIA & AGRI – Asia) งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ และนวัตกรรมพืชไร่ เครื่องจักรกลเทคโนโลยีการเกษตร จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา โดยคาดว่าจะมีผู้แสดงสินค้าจาก 150 บริษัท และผู้เข้าชมงานกว่า 6,500 คน ทั่วโลก

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *