เกษตรกรสัญจร ณ เมืองอุบลฯ คึกคัก พร้อมรับ AEC

วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พาสื่อมวลชนสายเกษตร เดินทางไปจังหวัด อุบลราชธานี จัดงานเกษตรสัญจร เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายวิธีใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อรองรับตลาด AEC การปลูกมันสำปะหลังให้ได้มาตรฐานและมีผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ และยังเดินทางไปยัง หมู่บ้าน บัวเทิง หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้วิถีชีวิตและการดำรงชีวิตเพื่อความสุขอย่างพอเพียง และการทำการเกษตรผสมผสาน เพื่อเชิญชวนให้เกษตรกรสนใจที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านเกษตรไปร่วมเปิดโลกกว้างพัฒนาองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ๆ จากทั่วโลก ที่งาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย ซึ่งงานเกษตรสัญจรในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้กันไปอย่างเต็มที่แล้ว ยังได้ชมและศึกษาเทคโนโลยีและสินค้าจากผู้ประกอบการด้านการเกษตร …

วีเอ็นยูฯ ลุยพม่า จัดงาน แถลงข่าวการจัดงาน Horti & AGRI-ASIA 2015

เมื่อเร็วนี้ๆ ทีมงาน Horti & AGRI-ASIA 2015 เดินทางไป เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า จัดงานแถลงข่าว การจัดงาน Horti & AGRI-ASIA 2015 หวังดึงเพื่อนบ้านเข้าร่วมชมงาน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเรียกน้ำย่อยจากผู้ประกอบการไทย ที่นำสินค้านวัตกรรมด้านการเกษตรมาจัดแสดงให้ชาวพม่าได้ชมกัน โดยมีสื่อมวลชนและผู้ประกอบการจากประเทศพม่าให้ความสนใจกันอย่างมากมาย โดยการจัดงานแถลงข่าวในต่างประเทศในครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่ นครโฮจิมินห์และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 22 และ 23 ธันวาคม 2557 [av_image …