เกษตรสัญจร ณ เมืองเชียงใหม่ พร้อมสู่อาเซียน

วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พาสื่อมวลชนสายเกษตร เดินทางไปจังหวัด เชียงใหม่ เพื่อจัดงานเกษตรสัญจร อัพเดทความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรรวมถึงเชิญชวนชาวเชียงใหม่ มาชมเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านเกษตร ภายในงาน ฮอร์ติ เอเชีย และ อะกริเอเชีย 2015 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2558 ณ ไบเทค บางนา ทั้งนี้ได้เดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงเรือนปลูกพืช (Greenhouse) ซึ่งเป็นโรงเรือนที่ทำขึ้นมาเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืช ปลูกผักปลอดสาร …