รัฐบาลเนเธอร์แลนด์พร้อมขนนวัตกรรมพืชสวนอวดเอเชีย – ภาครัฐและเอกชนร่วมดันฮอร์ติ เอเชียสู่งานระดับภูมิภาค