การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 ‘Asian Horticultural Congress (AHC 2020)’ เลือกกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางความรู้พืชสวนเอเชีย ควบคู่ไปกับงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020

[av_heading heading=’การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 ‘Asian Horticultural Congress (AHC 2020)’ เลือกกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงาน พร้อมดันไทยสู่ศูนย์กลางความรู้พืชสวนเอเชีย ควบคู่ไปกับงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020′ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_image src=’http://www.horti-asia.com/wp-content/uploads/2018/10/DSC01308-495×400.jpg’ attachment=’19127′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_full]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
กรุงเทพ, ประเทศไทย – ตุลาคม 2561 : การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 แถลงเปิดตัวสถานที่จัดงาน โดยเลือกกรุงเทพ ประเทศไทย ควบคู่ไปกับการจัดงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2020 จัดโดย สมาคมพืชสวนนานาชาติ (ISHS) สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (HSST) และ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ร่วมจัดงานเพื่อเชื่อมโยงงานวิชาการและการแสดงสินค้า เข้าด้วยกัน

 ในปี 2563 การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 ‘Asian Horticultural Congress (AHC 2020)’ จะกลับมาอีกครั้ง หลังจากการประชุมครั้งล่าสุด ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2559 การประชุมนี้จะเป็นเวทีสนทนาและแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ที่จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมได้ก้าวทันองค์ความรู้ใหม่ๆ และนวัตกรรมล่าสุดเกี่ยวกับพืชสวนและอุตสาหกรรมพืชสวนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จัดงาน ฮอร์ติ เอเชีย ได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมนานาชาติระดับภูมิภาคครั้งนี้
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]

การประชุม วิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 นับเป็นจุดสำคัญที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมพืชสวนของเอเชีย โดยผู้ขับเคลื่อนหลักๆ ในวงการพืชสวน ซึ่งประเทศในแถบเอเชียได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร เนื่องจากภูมิภาคเอเซียได้พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้า องค์ความรู้ การสร้างสรรค์และประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ๆ มีงานวิจัยเกิดขึ้นมากมายทั้งจากบริษัทต่างๆ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งภายในงานประชุมนานาชาติครั้งนี้จะเป็นศูนย์กลางที่รวมนักวิจัย  ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิชาการด้านพืชสวน มากกว่า 100 คนจากทั่วเอเชียและนอกภูมิภาคเอเซียมารวมตัวกัน โดยงานฮอร์ติ เอเชีย ก็พร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงในการนำ องค์ความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพืชสวน เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้พบแนวทางการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติที่ดีขึ้น

จำนวนประชากร 2 ใน 3 ของโลกที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มีอัตราการขยายตัวสูง และมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้ามากมาย เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียในปัจจุบันนี้ มีส่วนช่วยสร้างอนาคตที่ยั่งยืน ภายใต้ความท้าทายด้านการผลิตอาหารของโลกในกรอบขององค์การสหประชาชาติ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นตะกร้าอาหารของโลก
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_four_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
คุณ Jozef Van Assche กรรมการบริหาร สมาคมพืชสวนนานาชาติ (International Society for Horticultural Science) กล่าวว่า “ไม่เคยมีการบันทึกทางประวัติศาสตร์ว่า ผักและผลไม้มีความสำคัญมากขึ้นในอาหารประจำวันของมนุษย์ ซึ่งดอกไม้และไม้ประดับถูกนำมาเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของโลกเรา การประชุม AHC 2020 จึงพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการในภูมิภาคเอเชีย และประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การจัดประชุม AHC 2020 และงาน Horti ASIA 2020 ในช่วงเวลาเดียวกัน จะเป็นการเชื่อมโยงงานวิชาการและอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน และเป็นการเชิญชวนให้นักวิชาการด้านพืชสวนมาอยู่ในระดับแถวหน้าในงานดังกล่าว ขอให้พวกเราร่วมแรงร่วมพลังและสร้างความสำเร็จของงานให้เกิดขึ้น”
[/av_textblock]

[/av_four_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_image src=’http://www.horti-asia.com/wp-content/uploads/2018/10/Jozef-Van-Assche-ISHS-CIR-280×300.jpg’ attachment=’19132′ attachment_size=’medium’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_image src=’http://www.horti-asia.com/wp-content/uploads/2018/10/Ananta-Dalodom-–-President-Horticultural-Science-Society-of-Thailand-CIR-293×300.jpg’ attachment=’19133′ attachment_size=’medium’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_fifth]

[av_four_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “งานประชุม AHC 2020 จะเป็นเวทีที่มีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยน ผลงานวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ การนำเสนอนวัตกรรมพืชสวนในสาขาต่างๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการด้านพืชสวน ในเอเชียกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นงานประชุมวิชาการ 2 วัน และทัศนศึกษา 1 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแหล่งผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง”
[/av_textblock]

[/av_four_fifth][av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
“ขอเชิญชวนผู้สนใจ ไม่ว่า นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ สมาคม เกษตรกร ผู้ประกอบการ และนักวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ท่านจะได้พบกับเพื่อนในแวดวง อุตสาหกรรมพืชสวนจากนานาประเทศ แล้ว ท่านยังจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวไทยในดินแดนแห่งสยามเมืองยิ้ม”

“องค์ความรู้คือหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชสวน ซึ่งจะขับเคลื่อนให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ ในทุกๆ วัน ในฐานะผู้จัดงาน Horti ASIA และ AGRITECHNICA ASIA ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุม AHC ทุกท่านอย่างอบอุ่น การค้นพบงานวิชาการถือเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างวิสัยทัศน์ และกระตุ้นให้เกิดผลิตภัณฑ์ให้แก่ตลาดพืชสวน พวกเราทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความท้าทายด้านการผลิตอาหารของโลกตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ”
[/av_textblock]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_image src=’http://www.horti-asia.com/wp-content/uploads/2018/10/Horti-Asia-business-moment-495×400.jpg’ attachment=’19141′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_image src=’http://www.horti-asia.com/wp-content/uploads/2018/10/Horti-ASIA-Exhibition-495×400.jpg’ attachment=’19142′ attachment_size=’portfolio’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_half]

[av_one_fourth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_image src=’http://www.horti-asia.com/wp-content/uploads/2017/10/Manuel-300×300.png’ attachment=’6660′ attachment_size=’medium’ align=’center’ styling=” hover=” link=” target=” caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ admin_preview_bg=”][/av_image]
[/av_one_fourth]

[av_three_fourth min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
Mr.Manuel Madani ผู้จัดการโครงการ Horti ASIA กล่าวว่า “ทุกวันนี้การปลูกพืชแบบอัจฉริยะได้สร้างให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และนำไปสู่การขับเคลื่อนในอุตสาหกรรม ซึ่งวิทยาศาสาตร์และการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ถือเป็นรากฐานสำคัญ เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างงาน Horti ASIA ให้กลายเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ใหม่ๆ จากเกษตรกรและผู้ปลูกที่แท้จริง ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการในงาน”

นี่คือสิ่งที่ได้รับการพัฒนาเมื่อเร็วๆ นี้ภายในงาน Horti ASIA ซึ่งเป็นการปรับกระบวนความคิดให้เกิดการแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกรผู้ปลูก นักธุรกิจ นักปรับปรุงพันธุ์ ผู้บริการนำเข้าส่งออก หรือ ผู้ผลิตอาหารแปรรูป ก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของงาน เราเชื่อมั่นว่า การแบ่งปันองค์ความรู้จะช่วยเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรและสร้างความเจริญเติบโตในที่สุด
[/av_textblock]

[/av_three_fourth][av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
ความท้าทายที่สำคัญที่กำลังเป็นที่จับตามองคือ ความปลอดภัยของอาหาร ประสิทธิภาพของการใช้น้ำ กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาผลผลิตด้วยระบบห่วงโซ่ความเย็น ซึ่งทำให้ผลผลิตพืชสวนมีคุณภาพคงที่ เมื่อเราประสบความสำเร็จในการเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็จะส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงตามไปด้วย ปัจจุบันการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผลผลิตสด อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการบริโภค การปรับปรุงพันธุ์ การออกแบบวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อตอบสนองกับความต้องการ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ขับเคลื่อนห่วงโซ่อาหาร

“ในฐานะผู้จัดงาน Horti ASIA เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับงาน Asian Horticultural Congress เรียกได้ว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีด้านพืชสวนที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค สำหรับการจัดงานที่ผ่านมา ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรือนกระจก และการทำเกษตรอินทรีย์ ได้ดึงดูดผู้เข้าชมงานประมาณ 11,000 รายและผู้เชี่ยวชาญรวม 829 คนจากทั่วเอเชีย ในปี 2563 เราคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนประเทศที่เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น เช่น ปากีสถาน, อินเดีย, ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ เป็นต้น” Mr.Manuel Madani ผู้จัดการโครงการ Horti ASIA กล่าว
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”]
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 ‘Asian Horticultural Congress (AHC 2020)’ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ กรุงเทพ ประเทศไทย ควบคู่ไปกับงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 7 (Horti ASIA 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย อาวุโส นักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในวงการพืชสวนและอุตสาหกรรมพืชสวน ได้นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมด้านพืชสวน  เพื่อแสดงศักยภาพด้านพืชสวนของไทยให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของนานาชาติ   เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัยด้านพืชสวนและการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
[/av_textblock]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_button label=’Press Release (ENG)’ link=’manually,http://www.horti-asia.com/wp-content/uploads/2018/10/Press-Release-AHC-Horti-ASIA-2020-ENG-version-Final-111018.docx’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue86f’ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=”]
[av_button label=’ข่าวประชาสัมพันธ์’ link=’manually,http://www.horti-asia.com/wp-content/uploads/2018/10/Press-Release-AHC-Horti-ASIA-2020-TH-version-Final-111018.docx’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue86f’ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]
[/av_one_half]