งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค (AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit) ได้สำเร็จตามเป้าหมายสำหรับงานรูปแบบไฮบริดครั้งแรก

ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน จาก 34 ประเทศ การประชุมแบบออนไลน์และออนไซต์ พร้อมนิทรรศการและการเยี่ยมชมแปลงสาธิต เจ้าภาพร่วมจัดงานโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประเด็นต่างๆ ในการประชุมสัมมนา: การผลิตอ้อย มันสำปะหลัง ข้าวและข้าวโพด ตลอดจนการเกษตรแม่นยำ การอารักขาพืช การจัดการน้ำ การเกษตรแบบคลัสเตอร์ฟาร์ม การเกษตรแนวตั้ง และโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค หรือ AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit …

เปิดประสบการณ์ใหม่ของงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit 2021 ณ ศูนย์กลางธุรกิจเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งท้ายปี!

เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการกับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit 2021 ซึ่งมีกำหนดการระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช และถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ DLG CONNECT จัดโดยผู้จัดงานแสดงสินค้าที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเกษตรอย่าง วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน …

วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ สมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) จัดงาน Pre-Networking and Press Event of AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit ผ่านระบบออนไลน์ DLG Connect โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน จาก 14 ประเทศ ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาคที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้

ในฐานะเจ้าภาพร่วมอย่างเป็นทางการของการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit: ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ตามด้วย ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ของประเทศไทยด้านการผลิตอัจฉริยะสำหรับระบบอาหารที่ยั่งยืน คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมาไม่เพียงแต่เป็นหัวใจของการผลิตพืชผลของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นจังหวัดที่ถูกเลือกให้มีการจัดการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคในครั้งนี้” บริษัทที่มุ่งเน้นนวัตกรรมแห่งอนาคต CLAAS, Varuna AI & Robotics Ventures, …

เปิดตัวงานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit: การผลิตอัจฉริยะเพื่อระบบอาหารที่ยั่งยืน

กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย พร้อมกันบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของสมาคมการเกษตรเยอรมัน (DLG) ครอบคลุมทั้งงานประชุม งานแสดงสินค้า และการเยี่ยมชมฟาร์ม – ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงานโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,ประเทศไทย งานประชุมสุดยอดอุตสาหกรรมเกษตรระดับภูมิภาค AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA Regional Summit จะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบปกติระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน …