Conference

SUPPORTED BY INDUSTRY LEADERS

Conference Partners

Conference Highlight

Conference Program 2018

22 August 2018
Room Time Topic Organization/Speaker
AMBER 2 13.00-16.30 งานสัมมนา AGrowth:

ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก

(This session will be in Thai)

 • Agricultural Transformation โอกาสและความท้าทายของธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก
 • รูปแบบและกลไกการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
 • เสวนา : AGrowth Show Case I : ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก
 • สารเคลือบยืดอายุผลไม้ตัดแต่ง
 • ระบบเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นแบบปิด
 • ระบบเพาะเลี้ยงแมลงเฮอร์มิเทีย อิลูเซนส์ สำหรับเครื่องสำอางและอาหารสัตว์
 • ระบบปลูกผักแอโรโพนิคส์แบบอัตโนมัติสำหรับผู้สูงอายุ
 • หุ่นยนต์หยิบจับสินค้าเกษตร
 • โดรนไฮบริดเพื่อการเกษตร
 • ระบบศูนย์กลางบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร
 • ระบบเก็บรักษาและกำจัดมอดในข้าวด้วยก๊าซไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ
สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ

AMBER 3 9.00-17.00 INTERNATIONAL HORTICULTURAL FORUM: 
“HORTICULTURAL PRODUCT QUALITY”

More Details

See Full Program

International Society of Horticultural Science

Speakers:

 1. M. Yves Gidoin, Président du Pôle de Compétitivité VEGEPOLYS and Directeur Général de Fleuron d’Anjou, Angers, FRANCE.
 2. Dr. Antonio (Jun) Acedo, Postharvest Specialist, Mekong Institute, Khon Kaen, THAILAND.
 3. Ms. Paphavee Suthavivat, CEO Swift Co. Ltd. THAILAND.
 4. Professor Errol W. Hewett, Professor of Horticultural Science [Emeritus], Massey University, NEW ZEALAND.
AMBER 4 10.00-11.00 Speedy Access Partner Meeting

(By Invitation Only)

11.00-17.00 AGCO Corporation Dealer Meeting

(By Invitation Only)

23 August 2018
Room Time Topic Organization/Speaker
AMBER 1 10.30-12.00 Urban Farming in Singapore The Netherlands Embassy in Singapore

 1. Speakers: Nienke Gelderloos,  Liaison Manager Urban Farming Partners at the Embassy of the Netherlands in Singapore
 2. Darren Ho, Head of Farmers at Citizen Farm
 3. Marcus Collins, Partner at DFDL and Legal Expert
 4. Friso Klok, Representative of Rijk Zwaan
 5. Anne Elings, Wageningen University & Research, Business Unit Greenhouse Horticulture
13.30-16.30 Holland Seminar in Horti ASIA 2018

“Horticulture Innovation for Food Security and Climate Change; Experiences from The Netherlands”

See Full Program

The Embassy of the Netherlands – Bangkok

AMBER 2 9.30-12.00 Smart Farming Solution for Improving Thai Horticultural Production

การใช้ระบบอัจฉริยะในการเพิ่มศักยภาพพืชสวนไทย

(This session will be in Thai)

Department of Agriculture (DOA)

กรมวิชาการเกษตร

วิทยากร:

 1. คุณอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม
 2. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 3. คุณณัฐ มั่นคง โคโค่เมล่อนฟาร์ม

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.อัมพิกา ปุนนจิต สถาบันวิจัยพืชสวน

13.00-16.30 Improving Orchid Production and Quality for Sustainable Conservation

แนวทางการพัฒนากล้วยไม้เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

(This session will be in Thai)

Department of Agriculture (DOA)

กรมวิชาการเกษตร

วิทยากร:

 1. พลเรือเอกวสินธ์ สาริกะภูติ
 2. พลโทวิสูตร คงอุทัยกุล
 3. นายยศพันธ์ วรทรัพย์อนันต์
 4. นางสาวยุพิน กสินเกษมพงษ์
 5. คุณดวงเดือน ศรีโพธา

ผู้ดำเนินรายการ: คุณจงวัฒนา พุ่มหิรัญ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร

AMBER 3 10.00-12.00 The 4th Member Meeting of the Regional Council of Agricultural Machinery Associations (ReCAMA)

(By Invitation Only)

Regional Council of Agricultural Machinery Associations (ReCAMA)

13.30-16.30 ใครกำหนดอนาคตทุเรียนไทย?

(This session will be in Thai)

Kehakaset Magazine

นิตยสารเคหการเกษตร

วิทยากร :

 • รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
 • อ.ปราโมช ร่วมสุข
 • คุณเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย
 • คุณวิสุทธิ์ นพพันธ์
 • คุณอุดม วรัญญูรัฐ
 • คุณวุฒิชัย คุณเจตน์

ผู้ดำเนินรายการ: คุณเปรม ณ สงขลา

AMBER 4 11.00-17.00 AGCO Corporation Dealer Meeting

(By Invitation Only)

24 August 2018
Room Time Topic Organization/Speaker
AMBER 1 10.00-17.00 IST Dealers Day

(By Invitation Only)

AMBER 2 9.30-12.00 Plant Factory

โรงงานผลิตพืชมิติใหม่เกษตรไทย

(This session will be in Thai)

Department of Agriculture (DOA)

กรมวิชาการเกษตร

วิทยากร:

 1. ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท มหาวิทยาลัยมหิด
 2. คุณศุภระกิจ พงศ์สุทธินันท์
  บริษัท สแควร์เทค จำกัด
 3. คุณณภัทร  พลอยอร่าม บริษัท สมาร์ทเอไอโซลูชั่น จำกัด

ผู้ดำเนินรายการ: คุณจิรภา ออสติน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

13.30-16.00 German Machinery Ring Association – Workshop

(By Invitation Only)

German Machinery Ring Association

AMBER 3 10.00-13.00 Workshop on “Smart Learning for Smart Farmers”

SESSION 1:

 • Government activities and challenges in promoting education in the farm sector
 • Lessons learnt from private sector project activities: Which knowledge and skills can still be improved? What part is missing in current farmers’ education?

SESSION 2:

 • Vocational education
 • Digital learning facilities

(By Invitation Only)

13.30-16.30 Marijuana – A Herbal Plant That is Almost Reachable for Thais

กัญชา พืชพลังชีวิตที่คนไทยใกล้จะเอื้อมถึง

(This session will be in Thai)

Kehakaset Magazine

นิตยสารเคหการเกษตร

วิทยากร:

 • คุณมัฆวาล หอสุวรรณ์
 • รศ.มนตรี ค้ำชู

ผู้ดำเนินรายการ: คุณเปรม ณ สงขลา

AMBER 4 12.30-16.30 Trade Mission Office of Agricultural and Industrial Trade Promotion, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce

Speaker Information

Anne Elings

Thematic Forum Program

At DLG Forum, Hall 98

22 August 2018

Time Topic Organization
10.30-11.00 Key Farm Machinery Used in Dairy and Beef Farming in Thailand

By Dr. Krailas Kiyothong, Department of Livestock Development, Thailand

Celikel Tarim Makineleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. 

11.00-11.30 Increasing Feed Efficiency

By Peter Vis,Senior Manager – Green Harvest

AGCO Holding (Singapore) Pte. Limited

11.30-12.00 Maschio Gaspardo Corn Best Practice

By Diego Ranzato, Product Marketing Manager Asia

Maschio Gaspardo CHINA

12.00-12.30 Reuse of Undigested Fibres as Bedding Material – Professional Solutions by FAN Separator

By Klaus Ferk, Sales Director – Asia

Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH

12.30-13.00 “KUHN – Your Livestock and Crop Production Solutions Partner”

By Leigh Poulson-Haynes, Area Sales Manager – SEA

KUHN SA

13.00-13.30 Impact of Digital Farming on the Sustainable Optimization of Crop Production

 

By Dietrich Mertens, DF Commercialization Manager

XarvioTM The Digital Farming Company

13.30-14.00 The Sustainable Way of Farming. Perspectives and Machine Solutions for Asia from APV

By Gregor Witzmann, Head of Technology and Customer Service

APV – Technische Produkte GmbH

14.00-14.30 1.) Excitement in the Asian Melon Market; New Market Opportunities and Chain Cooperation

(Economy)

By Jan Doldersum, Manager Chain & Retail

2.) Transition of Asian Market from Low/Mid Tech to Mid/High Tech and Rijk Zwaan’s Contribution to this Development

(Economy)

By Friso Klok, Marketing & Business development/ Area Manager Asia

Rijk Zwaan Distribution B.V.  

14.30-15.00
15.00-15.30 Silage Production and Roughage Management

By Jan Cortenbach, Chief Technical Officer

De Heus Voeders B.V.  

15.30-16.00
16.00-16.30 Special Block:
“Drones – A Promising Tool for Future Agriculture”

Drone Application and Its Operation Model in Southeast Asia

(Digital Farming)

By Sun Jiangdong

SZ DJI Technology Co., Ltd. 

16.30-17.00 Use of Humic Acid and Humic Substances in Agricultural Sectors, Application and Results”

 

By Dr. Yasser Dergham ,Technical and Sales Manager

Humintech GmbH 

1700-17.30 Thailand Agricultural Mechanization

(Rice, Corn)

By Changfu Deng, Sales Manager

Jiangsu World Agricultural Machinery Co., Ltd. 

23 August 2018

Time Topic Organization
10.30-11.00 Control Options of Relevant Properties for Optimal Plant Growth

(Plant Nutrition)

By Harald Braungardt, Managing Director

Step Systems GmbH  

11.00-11.30
11.30-12.00 A Practical Approach to Training Farmers – What Works and What Does Not:

Perspectives from East-West Seed Knowledge Transfer

By Lysette Lacambra, Technical coordinator

East-West Seed 

12.00-12.30 Automated Positioning – Starting from Where You Are

 & Precision Farming

By Ben Gardner, Regional Sales Manager (Australia {QLD, NSW) – Asia Sales Support

Topcon Agriculture 

12.30-13.00 Introduction to Horticulture Lightning with LEDs

(Horticulture)

By Dr. Dan Doxsee, Sr. Director, Head of Global Marketing, SSL

OSRAM OS Thailand   

13.00-13.30
13.30-14.00 Impact of Digital Farming on The Sustainable Optimization of Crop Production

 

By Dietrich Mertens, DF Commercialization Manager

XarvioTM The Digital Farming Company  

14.00-14.30 Getting Nutrients where They Belong to. Manure Application for Reduced Losses and Improved Plant Nutrient Uptake

(Plant Nutrition)

By Sebastian Smija, Sales Manager – Asia Pacific

Fliegl Agrartechnik GmbH  

14.30-15.00 Maschio Gaspardo Rice and Sugar Cane Best Practice

(Rice, Sugarcane)

By Alberto Rosso, Business Development Manager SEA

Maschio Gaspardo CHINA   

15.00-15.30 Nitrogen-Fertilizer Forms Affect the Nitrogen-Use Efficiency in Fertigated Citrus Groves

& Plant Nutrition

By Micheal Keaney, Agronomy Development Manager, Thailand

Yara International ASA – Thailand 

15.30-16.00 Silage Production and Roughage Management

By Jan Cortenbach, Chief Technical Officer

De Heus Voeders B.V.  

16.00-16.30
16.30-17.00 The Connected Farm

(Smart Farming)

By Angus Hogan, Product Manager – FUSE Technologies

AGCO Holding (Singapore) Pte. Limited

17.00-17.30 Innovative Speciality Agri-Inputs from RNZ

By Sondge Mahesh Dada,  International Sales Director

CNCIC 

24 August 2018

Time Topic Organization
10.30-11.00 Lily’s and Calla Lily’s for Asia Market

By Ali Alizadeh, Sales Manager Asia Team

Van Den Bos Flowerbulbs 

11.00-11.30 SMKY Introduce a New Crop Management for Sugarcane Harvester Machine

Samart Kasetyon Ltd. Part.

11.30-12.00 The Connected Farm

(Smart Farming)

By Angus Hogan, Product Manager – FUSE Technologies

AGCO Holding (Singapore) Pte. Limited

12.00-12.30 Biogas Production on Poultry Farms

(Energy Decentral)

By Thomas Wagner, Chief Representative South-East Asia

EnviTec Biogas AG

12.30-13.00 Increasing Yields and Save Water with Sophisticated Irrigation Systems by BAUER

By Klaus Ferk, Sales Director – Asia

Röhren- und Pumpenwerk Bauer GmbH

13.00-13.30 BIOGAS in Germany and Worldwide / Possibilities of (Financial) Assistance”

(Energy Decentral)

By Florian Strippel, Business Development Manager

Fachverband Biogas e.V.

13.30-14.00 Gain from Each Drop. Modern Drip Irrigation for Efficient Water Use in Crop Production

 

By Tal Brod, Managing Director Netafim -Southeast Asia

Netafim Ltd.

14.00-14.30
14.30-15.00 Technical Details on Horticulture Lightning

(Horticulture)

By Dr. Ivan Chew, Senior Application Engineer

OSRAM OS Thailand

15.00-15.30
15.30-16.00 Silage Production and Roughage Management

By Jan Cortenbach, Chief Technical Officer

De Heus Voeders B.V.  

16.00-16.30

At Agrifuture Forum, Foyer, Hall 98

22 August 2018

Time Topic Organization
10.30-11.00 Special Block: 

Systems & Components Special: Basic Maintenance

Live Demonstrations and Equipment Workshops Regarding Cardan Shafts, Gearbox Sealing, Tractor Maintenance and Tires

 
11.00-11.30 One for All, All for One’ Success through Joint Machinery Use

By Andreas Hastedt, Managing Director

German Machinery Ring Association 

11.30-12.00 Precision Farming in Rice Production

1.) Laser Land Levelling

&Soil Cultivation

By Caling Balingbing, Mechanization and Postharvest Specialist — IRRI, Philippines

2.) Crop Establishment and Crop Production

& Crop Production

By Dr. Bob Martin, Senior Research Fellow (Cambodia), University of Sydney

and Edo Lin, Export and Milling Manager, Cambodia Agricultural Value Chain Programme (CAVAC)

3.) Drones and Precision Application

& Digital Farming

By

 • Dr. Bob Martin, Senior Research Fellow (Cambodia), University of Sydney
 • Khalili Rosly, CEO and Co-Founder – MKR Hartamas, Malaysia

4.) Getting New Technology into Practice

By Ajay Panchbhai, Direct Seeded Rice Consortium (DSRC), IRRI, Philippines

International Rice Research Institute – IRRI   

12.00-12.30
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00 The Sustainable Rice Production for Improved Efficiency and better Trading

& Crop Protection

By

 • Win Ellys, Sustainable Rice Platform, Thailand
 • Martin Gummert, Technical Coordinator Sustainable Rice Platform SRP
International Rice Research Institute – IRRI   

15.00-15.30
15.30-16.00 Farming goes Digital – Ways to Get Agriculture Smart and Digital

(Digital Farming)

Speakers:

 • Representative from MOAC
 • Dr. Werner KloosDeputy Director General for Agriculture, Federal Ministry of Food and Agriculture, Germany
 • René Döbelt (DLG), Chairman and Vice President at the Department for Exhibitions
 • Shane Snijders (AGCO), Business Development Manager
 • Khalili Rosly, CEO and Co-Founder – MKR Hartamas
 • Andree-Georg Girg (xarvioTM), Global Commercialisation Head Digital Farming
Ministry of Agriculture and Cooperatives, MOAC, Thailand  

Federal Ministry of Food and Agriculture, BMEL, Germany 

German Agricultural Society, DLG  

AGCO Holding (Singapore) Pte. Limited  

MKR HARTAMAS SDN BHD 

xarvioTM Digital Farming Solutions  

16.00-16.30
16.30-17.00 Special Block:

Drones – A Promising Tools for the Future Agriculture

(Digital Farming)

1) The UAVs and Chemical Application Techniques in Asia

By Prof. He Xiongkui

2) Field Innovation, How Technology is Transforming Agriculture

By Mr. Justin Gong

China Agricultural University  

XAG Technology Co., Ltd.  

17.00-17.30

23 August 2018

Time Topic Organization
10.30-11.00 Best-Practice Rice Production in NW Cambodia

& Digital Farming

By Dr. Bob Martin, Senior Research Fellow, University of Sydney

Best Farmers Practice: Bob Martin, Agricultural Systems Research Cambodia Co., Ltd. 
11.00-11.30 Increasing Yields and Save Water with Sophisticated Irrigation Systems by Bauer

By Klaus Ferk, Sales Director – Asia

Röhren und Pumpenwerk Bauer GmbH 

11.30-12.00 Low Cost Direct Rice Seeder – ELI Seeder

By Edo Lin, Export and Milling Manager, Cambodia Agricultural Value Chain Programme (CAVAC)

Best Farmers Practice: Edo Lin 
12.00-12.30 Machinery Rings – Concept and Implementation

By Andreas Hastedt, Managing Director

German Machinery Ring Association 

12.30-13.00 Special Block: 

Systems & Components Special: Basic Maintenance

Live Demonstrations and Equipment Workshops Regarding Cardan Shafts, Gearbox Sealing, Tractor Maintenance and Tires

By Diego Ranzato, Product Marketing Manager Asia – Maschio Gaspardo CHINA

 
13.00-13.30
13.30-14.00 Keynote Speeches:

Enabling Environment for Sound Regional Trade and Investment

Section 1: “General Condition of Regional Trade and Investment in Asia and Pacific (Import and Export, Tariff, FDA …)”

Section 2: “Case Introductions of the Trade and Investment Policies in their Countries”

By

 • Fan Xueming, Division Director, Department of Farm Mechanization, Ministry of Agriculture and Rural Affairs
 • Dr. Surendra Singh, Technical Advisor – Agricultural Machinery Manufacturers’ Association (AMMA-India)

Section 3: “How to Ensure Quality and Safety of Agricultural Machinery Produced and Traded in Asia-Pacific Countries?”

By Anshuman Varma, Programme Officer, Centre for Sustainable Agricultural Mechanization (CSAM), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP

Section 4: “Priorities of Financial Development Agencies in the Areas of Agricultural Machinery Trade and Investment ”

Section 5: “Needs and Expectations of the Private Sector”

Section 6: Q&A

Moderator: Anshuman Varma, Programme Officer, Centre for Sustainable Agricultural Mechanization (CSAM), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)

Regional Council of Agricultural Machinery Associations in Asia and the Pacific – ReCAMA

14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00 Special Block: 

Systems & Components Special: Basic Maintenance

Live Demonstrations and Equipment Workshops Regarding Cardan Shafts, Gearbox Sealing, Tractor Maintenance and Tires

By Diego Ranzato, Product Marketing Manager Asia – Maschio Gaspardo CHINA

16.00-16.30 Panel Discussion – Regional Actions for Integrated Trade and Investment of Agricultural Machinery in Asia and the Pacific

(Economy)

By:

 • Josef Kienzle
 • Fan Xueming
 • Dr. Surendra Singh
 • Anshuman Varma

Moderator: Dr. Klaus Erdle, DLG

Regional Council of Agricultural Machinery Associations in Asia and the Pacific – ReCAMA

16.30-17.00
17.00-17.30 Special Block: 

Drones – A Promising Tool for Future Agriculture

(Digital Farming)

By Khalili Rosly (MKR Hartamas) – CEO and Co-Founder

MKR HARTAMAS SDN BHD 

24 August 2018

Time Topic Organization
10.30-11.00 Special Block:

“Drones – A Promising Tool for Future Agriculture”

Hanhe Agricultural Helicopter and Drone

(Digital Farming)

By Bhunmibhat Itsaranggrun Na Ayuttaya

Wuxi Hanhe Aviation Technology Co., LTD.  

11.00-11.30 We are Young. We are Free. We are Young Farmers.

By Stefan Cramm, President of Young DLG

German Agricultural Society, DLG

11.30-12.00 Dual Vocational Education Program

(Education)

By:

 • Dr. Kamonsak Suradom, Senior Project Manager, German-Thai Dual Excellence Education (GTDEE),  GTCC
 • Assoc. Prof. Dr. Klanarong Sriroth, Associate Professor Department of Biotechnology Faculty of Agro-Industry, Department of Biotechnology, Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University
 • Asst. Prof. Dr. Siwalak Pathaveerat, President of Bachelor of Engineering Program in Agricultural Engineering, Agriculture Engineering Department, Faculty of Engineering, Kasetsart University Kamphaengsaen Campus
German-Thai Chamber of Commerce – GTCC  

Kasetsart University

Mitr Phol Sugar Corporation Limited

12.00-12.30
12.30-13.00 Maschio Gaspardo Product Range for Asia

 

By Alessio Riulini, Branch Director China-India & Sales Director Asia

Maschio Gaspardo CHINA

13.00-13.30 Impact of Digital Farming on the Sustainable Optimization of Crop Production

 

By Dietrich Mertens, DF Commercialization Manager

XarvioTM The Digital Farming Company

13.30-14.00 Special Block: 

Systems & Components Special: Basic Maintenance

Live Demonstrations and Equipment Workshops Regarding Cardan Shafts, Gearbox Sealing, Tractor Maintenance and Tires

By Diego Ranzato, Product Marketing Manager Asia, Maschio Gaspardo CHINA

14.00-14.30
14.30-15.00 Agrifuture Insights (AFI) – Your Look through the Key Hole of International Agricultural Branches

(Economics)

By Dr. Klaus Erdle, DLG

German Agricultural Society, DLG

Recommend a speaker