Hortifuture Vietnam 2019

HortiFuture Vietnam 2019
เรียบเรียงโดย บรรณาธิการ นิตยสารเคหการเกษตร

เมื่อวันที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา ผู้นำในอุตสาหกรรมพืชสวนได้มารวมตัวกันที่กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานประชุมสุดยอดนักลงทุนในอุตสาหกรรมพืชสวนเวียดนาม ภายใต้ชื่อ “HortiFuture Vietnam” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท GrowAsia, PSAV, VNU Exhibitions Asia Pacific, กระทรวงเกษตรธรรมชาติและการควบคุมอาหารของประเทศเนเธอร์แลนด์ และ กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้แล้วยังมีบริษัทอีกหลายรายที่มาประกอบการในเวียดนามอันได้แก่ PRIVA, Richel, Rijk Zwaan และSignify Philips เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้

ตัวแทนจาก VNU Exhibitions Asia Pacific คุณ Manuel Madani (เบื้องหลังคณะผู้จัดงาน HortiAsia และ Agritechnica Asia ที่ประเทศไทย) ผู้ผลักดันให้เกิดงาน HortiFuture Vietnam กล่าวว่า “มันอาจจะดูเป็นเรื่องตลก ที่จะไปบอกให้ช่วยเหลือประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนาม แต่ท้ายที่สุดแล้ว ผลประโยชน์จะตกอยู่ที่ทุกคน โดยเฉพาะผู้บริโภค เพราะต่างฝ่ายต่างแข่งขันที่จะพัฒนาและผลิตอาหารที่มีคุณภาพ”

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ คือการระดมความคิดเพื่อนำไปสู่การวางรากฐานของอุตสาหกรรมพืชสวนในอนาคต ภายใต้แนวคิด Future Technologies, Today’s Vision นวัตกรรมแห่งอนาคต เริ่มต้นที่วิสัยทัศน์ในวันนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 รายจากอุตสาหกรรมพืชสวนโดยตรง การประชุมในครั้งนี้เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรายย่อยที่กำลังมองหาโอกาสทางการลงทุนและการแข่งขันในอุตสาหกรรมพืชสวนของประเทศเวียดนามและทั่วโลก ซึ่งนอกจากงานประชุมยังมีการจับคู่ธุรกิจท้ายงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีแนวทางสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1. การจัดการด้านการเงินที่ดีขึ้น 2. สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้ค้ารายย่อย 3. การสร้างมาตรฐานแห่งชาติด้านคุณภาพและการรับรอง ซึ่งหากนักลงทุนในอุตสาหกรรมนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ย่อมสามารถกระตุ้นการลงทุนและเร่งการเติบโตในภาคเกษตรพืชสวนให้มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างแท้จริง
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอนาคตของภาคเกษตรพืชสวนในระดับภูมิภาค ซึ่งแม้ว่างานนี้จะจบลงไป แต่นำมาซึ่งการเจรจาซื้อขายลงทุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

บทสัมภาษณ์ มุมมองจากเนเธอร์แลนด์

สำหรับประเทศเวียดนาม เนเธอร์แลนด์ได้เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรเข้ามาใช้ที่เวียดนามมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว โครงการที่ทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศเวียดนามได้เข้ามามีบทบาทร่วมกับบริษัทเอกชนซึ่งเห็นได้ชัดเจนในปี 2557 คือ กระบวนการปลูกมันฝรั่งแบบครบวงจร การเลี้ยงกุ้งและอาหารกุ้ง การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ และฟาร์มโคนมที่ได้มาตราฐาน คุณ Marjolijn Sonnema, รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรธรรมชาติและคุณภาพอาหารจากราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า ทางเนเธอร์แลนด์มีเป้าหมายหลักคือ สนับสนุนเกษตรกรเวียดนามให้ผลิตอาหารที่ได้คุณภาพ ปลอดภัย และเพิ่มช่องทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

จากมุมมองของคุณ Marjolijn เกษตรกรชาวเวียดนามต้องการอะไรที่สุด?
สิ่งที่เกษตรกรชาวเวียดนามต้องทำคือ Agri-Transition หรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบยกระดับ ทั้งในด้านของความรู้ การยอมรับสิ่งใหม่ๆ และการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้ 

สิ่งที่ท้าทายสำหรับเกษตรกรเวียดนาม ณ ขณะนี้คือ
ปัญหาเรื่องการเงิน การลงทุนเรื่องความรู้ ราคาที่ดินที่แพง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดินเค็ม ห้องเย็นที่ขาดแคลน การชัดจูงคนรุ่นใหม่ให้สนใจเกษตรกรรมมากขึ้นเพื่อผลิตอาหาร และระบบเครดิตทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีแต่ยังไม่หลากหลาย

สำหรับสิ่งที่คุณ Marjolijn เล็งเห็นว่าเกษตรกรเวียดนามควรปรับปรุงและฝั่งเนเธอร์แลนด์มีแผนที่จะช่วยเหลือคือ 
การลดอัตราความเสียหายของผลผลิต โดยเฉพาะในแก้วมังกร ซึ่งมีการผลิตและบริโภคจำนวนมากในประเทศ อัตราการเสียหายระหว่างห่วงโซ่การผลิตตกอยู่ที่ 40% ถือเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วคุณ Marjolijn ยังอยากสนับสนุนให้เกษตรกรชาวเวียดนาม ผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อมาจำหน่ายที่ตลาดอัตราราคาผลผลิตอาจจะแพงขึ้นอีกเล็กน้อย แต่ก็อยากสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาซื้อผลผลิตการเกษตรที่รักษ์โลกกันมากขึ้น ยกตัวอย่างสินค้ารักษ์โลกที่จำหน่ายในยุโรปจะมีการติดดาว ให้ผู้บริโภคสังเกตได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นเพียงภาระกิจเฟสแรกระหว่างการรวมตัวกันของภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศใกล้เคียง ที่ได้เข้ามามีบทบาทในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของเวียดนาม การประชุมในครั้งนี้มีการรวบรวม ระดมสมองจากหลายๆ ฝ่าย ว่าสิ่งที่เกษตรกรเวียดนามต้องการจริงๆ คืออะไร เพื่อที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า ผลิตอาหารคุณภาพให้พอเพียง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เฟสที่สองคงต้องติดตามกันต่อไป

สำหรับในปีหน้า ประเทศไทยเองก็จะมีงาน Horti ASIA 2020 ขึ้นอีกครั้งโดยกำหนดให้มีปีเว้นปี ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม www.horti-asia.com